CBIS Moerdijk / CBIS Brabant

Om de veiligheidsrisico’s op Haven- en Industrieterrein Moerdijk zoveel mogelijk te beperken en eventuele incidenten zo goed mogelijk te bestrijden, hebben de overheid en het bedrijfsleven afspraken gemaakt. Deze afspraken staan in het Actieprogramma Moerdijk Veilig. Onderdeel van het actieprogramma is de gezamenlijke ontwikkeling van een innovatieve tool (Calamiteiten BHV Informatie Systeem). Met CBIS worden omliggende bedrijven de eerste minuten na het ontstaan van een incident of calamiteit voorzien van informatie, zodat zij onmiddellijk maatregelen kunnen treffen om hun medewerkers in veiligheid te brengen.

Mercuur Communicatie adviseert en begeleidt de gemeente Moerdijk en Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant bij de communicatieopgaven die zich binnen het actieprogramma voordoen, zo ook de introductie van het CBIS systeem.

Mercuur vroeg Converzo de bijbehorende website te ontwikkelen. De door Koudijs - Buro voor Ontwerpen ontwikkelde huisstijl hebben we doorgevoerd naar een overzichtelijk webdesign. Op de website vinden bedrijven meer informatie over de tool en kunnen zicht direct aansluiten. Omwonenden en geïnteresseerden vinden er een complete lijst van de op CBIS aangesloten bedrijven.

Alle 13 BRZO-bedrijven (onder de wet Besluit risico's zware ongevallen) op Haven- en Industrieterrein Moerdijk zijn aangesloten op CBIS. Van de 403 overige bedrijven zijn er momenteel 47 aangesloten op CBIS. Laten we hopen dat de website bijdraagt aan het over de streep trekken van de overige ruim 300 bedrijven.

UPDATE

Het succes van CBIS Moerdijk is niet onopgemerkt gebleven. Inmiddels is CBIS uitgebreid tot een Brabant-breed platform met een nieuwe url: www.cbisbrabant.nl 

cbisscreens

 

Discipline

Webdevelopment

Werkzaamheden

Klant

Mercuur Communicatie

Meer weten?