Samenwerkingsverband Passend Onderwijs

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, werken scholen samen in regionale samenwerkingsverbanden. Het samenwerkingsverband maakt onder meer afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke kinderen een plek kunnen krijgen in het (voortgezet) speciaal onderwijs ((v)so) of speciaal basisonderwijs (sbo) en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen.

Voor het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Roosendaal, Moerdijk en omgeving - landelijk gecodeerd met PO3002 - verzorgde Converzo in 2015 al de huisstijl en het design en de bouw van een website waarop betrokkenen alle handige informatie kunnen terugvinden.

In samenwerking met Sjoege hebben we deze website opnieuw tegen het licht gehouden en doorontwikkeld. Dit resulteerde in een nieuw design met meer focus op nieuws en mobiele apparaten. Ook is alle inhoud vernieuwd en opnieuw gestructureerd, gericht op zowel ouders als professionals.