Sociaaldomein MLO

De gemeenten Echt-Susteren, Maasgouw, Roerdalen en Roermond regelen gezamenlijk de inkoop voor hulp en ondersteuning op basis van de Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Om jeugdhulp binnen de regio Midden-Limburg Oost voor jeugdigen, ouders en verwijzers inzichtelijk te maken hebben deze gemeenten gezamenlijk de productencatalogus voor jeugdhulp in het leven geroepen.

Na een aanbestedingsprocedure zijn Beelenkamp Ontwerpers en Converzo geselecteerd om deze productencatalogus te ontwikkelen.

In de digitale productencatalogus staan de diverse vormen van jeugdhulp en de jeugdhulpaanbieders die gecontracteerd zijn door de gemeenten in Midden-Limburg Oost.

Via een importfunctionaliteit worden periodiek mutaties de website toegevoegd en bijgewerkt. Bezoekers kunnen middels een aantal filters zoeken op het zorgprofiel van aanbieders. Daarnaast biedt de website profielpagina's voor alle aanbieders waarop zij kunnen inloggen om zich met aanvullende informatie zo compleet mogelijk te presenteren.