De invloed van de rankingsfactoren in Google's Algoritme

Welke aspecten beïnvloeden nu eigenlijk de ranking van jouw website? Ofwel, waardoor komt de ene site nu hoger in de zoekresultaten dan de andere. Dit is een vraag die Google goed verborgen wil houden en online marketeers naarstig proberen te beantwoorden.

In een poging dit beter inzichtelijk te maken zijn 150 SEO experts ondervraagd om de invloed van de diverse rankingsfactoren te raten. Iedere factor werd gewaardeerd op een schaal van 1 (geen invloed) tot 10 (zeer veel invloed).

De invloed van de rankingsfactoren in Google's Algoritme