Content marketing

Aan de basis van content marketing ligt de gedachte die uitgaat van het aanbieden van relevante informatie, via het juiste kanaal en voor de juiste doelgroep.

Het bereik van media neemt steeds verder af en consumenten bepalen steeds vaker zelf welke informatie ze tot zich nemen. Met redactionele marketing werkt dat nu niet meer, de klant zelf gaat namelijk steeds meer de content zelf genereren in plaats van de redactie.

Waar je voorheen kon volstaan met het publiceren van content binnen een kanaal heb je nu te kampen met verschillende media, informatie en meningen. Online is communicatie verplaatst van 'artikel' naar 'topic'. Dit 'topic' wordt behandeld op diverse kanalen: nieuwssites, Twitter, Facebook, Wikipedia, blogs, etc. De uitdaging ligt in het monitoren van alle reacties op deze verschillende kanalen en het binnen deze kanalen uniform houden van je verhaal.

Een content strategie bepaalt dus boodschap, kanaal en doelgroep. Een goede guideline om online datgene waarvoor je staat te bewaken.