Nieuwe EU cookiewet in de maak

Internetbedrijven mogen naar alle waarschijnlijkheid binnenkort toch zonder opt-in klantprofielen gaan aanleggen middels cookies. Voorwaarde is wel dat die profielen niet tot de persoon herleidbaar mogen zijn.

Dat is het voorstel waarmee europarlementariër Jan Philipp Albrecht gaat onderhandelen met de Europese ministers in de Raad. Dit is het volgende passage in het feuilleton over privacy en cookies:

'Het aanleggen van profielen via cookies wordt toegestaan. Internetters die zich daaraan willen onttrekken moeten dat expliciet aangeven. De bedrijven die cookies plaatsen en uitlezen mogen in de nabije toekomst wel klantprofielen samenstellen, maar mogen die niet kunnen koppelen aan personen. Hier wordt ook wel naar verwezen met de term pseudo-anonieme data.'

Interessant in het voorstel ook is ‘the right to erasure’. Hier zal ook het ‘recht om te worden vergeten’ onder vallen. Dit houdt in, dat iedereen zijn persoonlijke en privé gegevens kan laten verwijderen door leveranciers van digitale diensten. Eventuele kopiën elders moeten ook door het bedrijf verwijderd worden.

Het Europees Parlement hoopt dat het voorstel nog voor de parlementsverkiezingen in mei 2014 zijn definitieve vorm krijgt.